Collapsed content

Toggleable via the navbar brand.

Finansiell samordning.
På individens villkor.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som vi inte har möjlighet till i våra enskilda myndigheter.

Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Mer om DELTA
Välkommen till Delta

Aktuellt


Tord Karlsson (S) vald till ordförande i NNS

Deltas ordförande Tord Karlsson (S) valdes till ordförande i NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, på årsmötet den 5 april 2016.

Läs mer på NNS hemsida

Budget 2016

DELTAs styrelse beslutade om 2016-års budget vid sammanträdet den 25 november. Samordningsförbundet ser ett antal grupper som är i stort behov av samordnade insatser. Dessa är framförallt ungdomar som inte lyckas få fotfäste på arbetsmarknaden och personer med psykisk ohälsa.

Ladda ned budget

Nyhetsbrev

Under två halvdagar i februari möttes Samordningsförbundet i Malmö och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA för att utbyta erfarenheter. Läs om detta och om tre av våra aktiviteter i vårt senaste nyhetsbrev.

Läs som PDF

DISA framhålls som lyckat exempel

I sin rapport "In Focus: Mental health among young people" tar Nordens Välfärdsråd upp DISA som ett lyckat exempel på verksamma insatser i Norden mot psykisk ohälsa bland unga. Rapporten kan laddas ner eller beställas från nedanstående länk. Sektionen om DISA kan läsas på sid. 56-58.

Öppna sidan

Förslag och idéer


Har du en idé om hur vi kan förbättra välfärden?

Börja med att titta igenom de samverkansinsatser som pågår och bekanta dig med våra ansökningshandlingar.

DELTA hjälper dig genom hela processen. Kontakta oss för att få råd och tips kring ditt projektförslag.

Till sidans topp